Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 5. 2019


č. 262/RMČ/2019


k informaci o finančním vypořádání dotací poskytnutých v rámci dotačního programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 v roce 2018 z rozpočtu městské části Praha 14

_


___


Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


informaci o finančním vypořádání dotací poskytnutých v rámci dotačního programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 v roce 2018 z rozpočtu městské části Praha 14


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 informaci o finančním vypořádání dotací poskytnutých v rámci dotačního programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 v roce 2018 z rozpočtu městské části Praha 14T: 4. 6. 2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14


Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: KS OSPK, OŘEŠ