Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 5. 2019


č. 263/RMČ/2019


ke stavebním úpravám učebny chemie v ZŠ Gen. JanouškaRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření smlouvy o dílo na stavební úpravy učebny chemie v ZŠ Gen. Janouška mimo režim interní směrnice QS 74-01 "Zadávání veřejných zakázek"


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o dílo na stavební úpravy učebny chemie v ZŠ Gen. Janouška mimo režim interní směrnice QS 74-01 "Zadávání veřejných zakázek"


T: 15. 6. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ, ZŠ Gen. Janouška