Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


19. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 8. 2019


č. 486/RMČ/2019


k návrhu na podání žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok 2020


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. podání žádosti o dotaci ve výši 600.000 Kč do dotačního řízení Úřadu vlády na r. 2020 v dotačním programu Podpora terénní práce


2. finanční spoluúčast městské části ve výši 440.085 Kč


II. u k l á d á

Bc. Michalu Pragerovi, MBA, členu Rady městské části Praha 14


1. zajistit podání žádosti o dotaci

T: 20. 9. 2019

2. zajistit v souladu s § 9 odst. 3 Statutu hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, podání žádosti o souhlas Rady hl. m. Prahy k podání žádosti o dotaci

T: 31. 8.2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Bc. Michal Prager, MBA
člen Rady městské části Praha 14Provede: Bc. Michal Prager, MBA
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ