Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


19. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 8. 2019


č. 487/RMČ/2019


ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2019Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2019 Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 17. 9. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: KT