Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


19. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 8. 2019


č. 488/RMČ/2019


k návrhu na 11. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


11. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019 - dle přílohy


schválený rozpočet

příjmy 274.131,50 tis. Kč

výdaje 374.790,60 tis. Kč

financování 100.659,10 tis. Kč


rozpočet po 10. rozpočtovém opatření ke dni 31. 7. 2019

příjmy 703.710,90 tis. Kč

výdaje 910.240,80 tis. Kč

financování 206.529,90 tis. Kč


rozpočet po 11. rozpočtovém opatření ke dni 14. 8. 2019

příjmy 705.270,90 tis. Kč

výdaje 911.800,80 tis. Kč

financování 206.529,90 tis. Kč

II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 12/2019

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ