Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


19. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 8. 2019


č. 497/RMČ/2019


k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0272/2019/OI/1050 na akci "Výstavba hřiště pro ZŠ Šimanovská čp. 16, Praha 9"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0272/2019/OI/1050 na akci "Výstavba hřiště pro ZŠ Šimanovská čp. 16, Praha 9" dle přílohy č. 1


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14zajistit uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0272/2019/OI/1050 na akci "Výstavba hřiště pro ZŠ Šimanovská čp. 16, Praha 9"


T: 30. 8. 2019

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ