Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


19. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 8. 2019


č. 498/RMČ/2019


k uzavření dodatku č. 2 k SoDč.j. 0621/2018/OI/1050 uzavřené k projektu "Energetická renovace objektu Z© Bří Venclíků II."Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavřenídodatku č. 2 k SoDč.j. 0621/2018/OI/1050 uzavřené k projektu "Energetická renovace objektu Z© Bří Venclíků II." dle přílohy č. 1


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14zajistit uzavření dodatku č. 2 k SoDč.j. 0621/2018/OI/1050 uzavřené k projektu "Energetická renovace objektu Z© Bří Venclíků II."


T: 30. 8. 2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘE©