Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


19. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 8. 2019


č. 501/RMČ/2019


k odepsání nedokončených investičních akcí z účtu 04211 - ORJ 5, 042 12 - ORJ 5 a 042 20 - ORJ 7Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


odepsání nedokončených investičních akcí realizovaných v letech 1997 - 2014 v celkové částce 2.800.339,85 Kč z účtu 04211 - ORJ 5, 042 12 - ORJ 5 a 042 20 - ORJ 7 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit předložení návrhu na odepsání nedokončených investičních akcí v celkové částce 2.800.339,85 Kč na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14


T: 17. 9. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ