Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


19. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 8. 2019


č. 502/RMČ/2019


k uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 117, katastrální územíČerný MostRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 117 zapsaného jako ostatní plocha, zeleň, katastrální území Černý Most, mezi městskou částí Praha 14 a firmou VAPEL plus s. r. o.

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 117 ostatní plocha, zeleň, katastrální území Černý Most s firmou VAPEL plus s. r. o.

T: 16. 9. 2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM