Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


19. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 8. 2019


č. 503/RMČ/2019


k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. j. 0580/2015/SMP14/1070, ze dne 12. 11. 2015, se společností ARCUS, spol. s r.o.Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. j. 0580/2015/SMP14/1070, ze dne 12. 11. 2015, uzavřené mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou Správou majetku Praha 14, a.s., a společností ARCUS, spol. s r.o., IČO 45272115

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření d odatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. j. 0580/2015/SMP14/1070, ze dne 12. 11. 2015 se společností ARCUS, spol. s r. o., IČO 45272115

T: 15. 9. 2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP-14, a.s., OPKČ