Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


19. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 8. 2019


č. 504/RMČ/2019


k souhlasu s pracovní cestou místostarostky v rámci projektu "Místní akční plán Praha 14 II."

_


___


Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s účastí místostarostky PhDr. Zuzany Jelenové na výjezdním zasedání ve dnech 27. - 29. 8. 2019 v rámci projektu "Místní akční plán Praha 14 II." financovaného z OP VVV


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14
 
Na vědomí: OEF