Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


19. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 8. 2019


č. 513/RMČ/2019


k návrhu na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání s Mateřskou školou, Praha 9 - Hostavice, U Hostavického potoka 803/71, příspěvkové organizace, IČO: 07020724Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o centralizovaném zadávání s Mateřskou školou, Praha 9 - Hostavice, U Hostavického potoka 803/71, příspěvkové organizace, IČO: 07020724


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání s Mateřskou školou, Praha 9 - Hostavice, U Hostavického potoka 803/71, příspěvkové organizace, IČO: 07020724

T: 31. 8. 2019

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14

Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OPKČ, OŘEŠ, Mateřská škola, Praha 9 - Hostavice