Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


19. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 8. 2019


č. 514/RMČ/2019


k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku parc. č. 708/2, k. ú. HloubětínRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku (cca 9 m2 ) parc.č. 708/2, k. ú. Hloubětín, k zateplení domu se Společenstvím vlastníků jednotek Poděbradská 578 za cenu podle cenové mapy

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit předložení návrhu smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 708/2, k. ú. Hloubětín, k zateplení domu se Společenstvím vlastníků jednotek Poděbradská 578, na nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14

T: 17. 9. 2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM