Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


19. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 8. 2019


č. 516/RMČ/2019


k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení plynárenského zařízení do pozemku parc. č. 1386, k. ú. HloubětínRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene uložení plynárenského zařízení do pozemku parc. č. 1386, k. ú. Hloubětín, za cenu 155 Kč (bez DPH) s Pražskou plynárenskou Distribuce, a. s., IČO 27403505


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení plynárenského zařízení do pozemku parc. č. 1386, k. ú. Hloubětín za cenu 155 Kč (bez DPH) s Pražskou plynárenskou Distribuce, a. s., IČO 27403505

T: 31. 10. 2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM