Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 12. 2019


č. 700/RMČ/2019


k návrhu na dodatek č. 1/2019 Kolektivní smlouvy a Zásady tvorby a použití zaměstnaneckého fondu na rok 2020Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


1. dodatek č. 1/2019 Kolektivní smlouvy na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022


2. Zásady tvorby a použití zaměstnaneckého fondu na rok 2020


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


seznámit zaměstnance městské části Praha 14 s dodatkem Kolektivní smlouvy č. 1/2019 a se Zásadami tvorby a použitím zaměstnaneckého fondu na rok 2020T: 31. 12. 2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT-PO, odborová organizace - JUDr. Bašná