Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 12. 2019


č. 701/RMČ/2019


k vzdání se funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 9Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


vzdání se funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 9 dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení


II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


informovat na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14


T: 17. 12. 2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OSO