Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 12. 2019


č. 702/RMČ/2019


k návrhu na jmenování zástupců tajemníka Úřadu městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


jmenování zástupců tajemníka Úřadu městské části Praha 14


I. zástupce - Mgr. Eva Koplíková, vedoucí OPKČ

II. zástupce - Mgr. Dana Davidová, vedoucí KT


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


jmenovat zástupce tajemníka

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: zaměstnanci ÚMČ Praha 14