Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 12. 2019


č. 703/RMČ/2019


k návrhu na jmenování členky Letopisecké komise Rady městské části Praha 14Rada městské části Praha 14I. j m e n u j e


paní Zuzanu Grigarovou členkou Letopisecké komise od 1. 1. 2020


II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


informovat novou členku Letopisecké komise o jejím jmenování


T: 15. 12. 2019

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: KT-PO, předsedkyně Letopisecké komise