Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 12. 2019


č. 705/RMČ/2019


k návrhu na 18. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


18. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019 - dle přílohy


schválený rozpočet

příjmy 274.131,50 tis. Kč

výdaje 374.790,60 tis. Kč

financování 100.659,10 tis. Kč


rozpočet po 17. rozpočtovém opatření ke dni 12. 11. 2019

příjmy 748.024,20 tis. Kč

výdaje 937.355,50 tis. Kč

financování 189.331,30 tis. Kč


rozpočet po 18. rozpočtovém opatření ke dni 26. 11. 2019

příjmy 750.735,60 tis. Kč

výdaje 939.195,70 tis. Kč

financování 188.460,10 tis. Kč

II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 3/2020

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ