Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 12. 2019


č. 706/RMČ/2019


k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2019Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2019

příjmy 495.024,92 tis. Kč

výdaje 418.852,02 tis. Kč

z toho:

kapitálové 186.473,03 tis. Kč

běžné 232.378,99 tis. Kč

financování - 76.172,90 tis. Kč


2. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2019 s hrubým hospodářským výsledkem před zdaněním činí 16.149 tis. Kč


II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 informaci o plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2019

T: 17. 12. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ, odbory úřadu, příspěvkové organizace, SMP-14, a. s.