Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 12. 2019


č. 707/RMČ/2019


Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2020Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s návrhem rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2020 dle přílohy č. 1


objem příjmů 320.124,50 tis. Kč

objem výdajů 518.702,20 tis. Kč

běžné výdaje 340.331,80 tis. Kč

kapitálové výdaje 178.370,40 tis. Kč

financování 198.577,70 tis. Kč


2. s návrhem převodů akcí z roku 2019 do roku 2020 dle přílohy č. 2


3. s návrhem finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2020 dle přílohy č. 3


4. s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025 dle přílohy č. 4


II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit materiál Návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2020 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 17. 12. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ, odbory úřadu, příspěvkové organizace, SMP-14,a.s.