Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 12. 2019


č. 708/RMČ/2019

k návrhu na úpravu odpisových plánů příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 na rok 2019Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


upravené odpisové plány příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 na rok 2019 dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


seznámit ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 se schválenými upravenými odpisovými plány na rok 2019

T: 31. 12. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘE©, Z©, M©, Praha 14 kulturní