Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 12. 2019


č. 711/RMČ/2019


k návrhu revize Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta 2014 - 2024, aktualizovaná verze 2020 - 2024Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


revizi Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta 2014 - 2024, aktualizovaná verze 2020 - 2024


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


seznámit MgA. Terezu Němečkovou, pověřenou řízením Praha 14 kulturní, se souhlasným stanoviskem Rady městské části Praha 14

T: 2. 12. 2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: Praha 14 kulturní, OSPK