Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 12. 2019


č. 712/RMČ/2019


k místní Agendě 21Rada městské části Praha 14I. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části Praha 14


schválit Výroční zprávu MA 21 za rok 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 návrh Výroční zprávy MA 21 za rok 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 17. 12. 2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: vedení MČ Praha 14, vedoucí odborů, vedoucí oddělení, KS - OSPK