Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 12. 2019


č. 713/RMČ/2019


k návrhu na uzavření dodatku č. 7 k SoD č. j. 0836/2017/OI/1050 na akci "Komunitní centrum Hloubětínská 55"Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 7 k SoD č. j. 0836/2017/OI/1050 na akci "Komunitní centrum Hloubětínská 55"


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 7 k SoD č. j. 0836/2017/OI/1050 na akci "Komunitní centrum Hloubětínská 55"

T: 16. 12. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ