Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 12. 2019


č. 716/RMČ/2019


k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0631/2019/OI/1050 na akci "Cyklostezka Čihadla - úsek: Broumarská - Dobrovolného"Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0631/2019/OI/1050 na akci "Cyklostezka Čihadla - úsek: Broumarská - Dobrovolného"


II. u k l á d á

Ing. Petru Hukalovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0631/2019/OI/1050 na akci "Cyklostezka Čihadla - úsek: Broumarská - Dobrovolného"

T: 16. 12. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Petr Hukal
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Petr Hukal
Na vědomí: OI, OŘEŠ, OD