Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 12. 2019


č. 718/RMČ/2019


ke zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky

"Dodávka firewallové soustavy včetně přepínačů"Rada městské části Praha 14I. r o z h o d l a


o zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Dodávka firewallové soustavy včetně přepínačů"


II. u k l á d á

Jaromíru Krátkému, členu Rady městské části Praha 14


zajistit veškerá právní jednání související s ukončením zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Dodávka firewallové soustavy včetně přepínačů"

T: 31. 12. 2019

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jaromír Krátký
člen Rady městské části Praha 14Provede: Jaromír Krátký
Na vědomí: KS, OŘEŠ, OPKČ