Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 12. 2019


č. 721/RMČ/2019


k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Dodávka 22 ks počítačových sestav včetně příslušenství"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


protokol o jednání hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Dodávka 22 ks počítačových sestav včetně příslušenství"


II. r o z h o d l a


o výběru dodavatele na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Dodávka 22 ks počítačových sestav včetně příslušenství", a to společnosti YOUR SYSTEM, spol. s r. o., IČO: 00174939, se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 Chodov


III. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit veškerá právní jednání související s ukončením zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Dodávka 22 ks počítačových sestav včetně příslušenství"


T: 31. 12. 2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OEF, OI, OŘEŠ, OPKČ