Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 12. 2019


č. 722/RMČ/2019


k vyhodnocení veřejné zakázky na stavební práce "Rekonstrukce mostu v ulici Za Rokytkou" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízeníRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


protokol z jednání hodnotící komise k veřejné zakázce na stavební práce "Rekonstrukce mostu v ulici Za Rokytkou" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


II. r o z h o d l a


v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce na stavební práce "Rekonstrukce mostu v ulici Za Rokytkou" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení, na základě doporučení hodnotící komise


o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče:

Obchodní firma: Starmosty s.r.o.

Sídlo: Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6

IČO: 071 22 764


III. u k l á d á

Ing. Petru Hukalovi, místostarostovi městské části Praha 14


1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku na stavební práce "Rekonstrukce mostu v ulici Za Rokytkou" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení, s rozhodnutím zadavatele

T: 13. 12. 2019

2. zajistit v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platných předpisů, uzavření SoD k veřejné zakázce na dodávky "Rekonstrukce mostu v ulici Za Rokytkou" zadávané formou zjednodušeného řízení

T: 31. 1. 2020Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Petr Hukal
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Ing. Petr Hukal
Na vědomí: OI, OŘEŠ, OD