Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 12. 2019


č. 723/RMČ/2019


k návrhu na zajištění realizace nezbytné rekonstrukce bytového jádra v nájemním bytě č. 27, Kardašovská 753, 198 00 Praha 14, tedy investiceRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


provedení nezbytné rekonstrukce bytového jádra v nájemním bytě č. 27, Kardašovská 753, 198 00 Praha 14, tedy investice, Správou majetku Praha 14, a.s., za podmínek stanovených směrnicí mandanta QS 74 - 01 V04R03 "Zadávání veřejných zakázek"


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit provedení nezbytné rekonstrukce bytového jádra v nájemním bytě č. 27, Kardašovská 753, 198 00 Praha 14, tedy investice, Správou majetku Praha 14, a. s., za podmínek stanovených směrnicí mandanta QS 74 - 01 V04R03 "Zadávání veřejných zakázek"

T: ihned
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP, a.s., KS, OI, OŘEŠ