Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 12. 2019


č. 725/RMČ/2019


k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 708/2, k. ú. Hloubětín pro zateplení BD Poděbradská 582Rada městské části Praha 14


I. doporučuje

Zastupitelstvu městské části Praha 14


schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 708/2, k. ú. Hloubětín o výměře cca 10 m2 pro zateplení BD Poděbradská 582 za cenu podle cenové mapy stavebních pozemků se Společenstvím vlastníků jednotek Poděbradská 582, IČ 29010047


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit předložení návrhu smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 708/2, k. ú. Hloubětín o výměře cca 10 m2 pro zateplení BD Poděbradská 582 na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 17. 12. 2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM