Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 12. 2019


č. 726/RMČ/2019


ke zrušení záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu č. p. 47, ul. Šimanovská, 198 00 Praha 9Rada městské části Praha 14


I. r u š í


záměr na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu č. p. 47, ul. Šimanovská, 198 00 Praha 9 ( využití nebytových prostor - restaurace, ubytovna a část vstupní terasy), zveřejněného v termínu od 6. 11. - 21. 11. 2019


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


informovat nájemce a účastníky předmětného řízení prostřednictvím Vladimíra Mitáše, předsedy představenstva Správy majetku Prahy 14, a. s., o zrušení záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu č. p. 47, ul. Šimanovská, 198 00 Praha 9


T: ihned
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP-14,a s., OSM