Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 12. 2019


č. 727/RMČ/2019


k objednání prací nezbytných k odstranění následků pojistné události na rozhledně "Doubravka"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


objednání prací nezbytných k odstranění následků pojistné události na rozhledně "Doubravka" v rozsahu dle přílohy č. 1


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit objednání prací nezbytných k odstranění následků pojistné události na rozhledně "Doubravka" v rozsahu dle přílohy č. 1

T: ihned


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OI, OŘEŠ, OSM