Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


33. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 3. 2020


č. 122/RMČ/2020


k návrhu na připojení městské části Praha 14 k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


připojení městské části Praha 14 k akci Vlajka pro Tibet 2020


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit vyvěšení tibetské vlajky

T: 10. 3. 2020

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OHS