Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


35. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 30. 3. 2020


č. 169/RMČ/2020


k návrhu na řešení bytové situace pro obyvatele Prahy 14 uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 15 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 15 o velikosti 2 + 0 v objektu č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (pouze v tiskové podobě)


2. snížení nájemného předmětného bytu na částku 2.548,- Kč na dobu do 30.6.2020


II. u k l á d á

Bc. Michalu Pragerovi, MBA, členu Rady městské části Praha 14

zajistit uzavření podnájemní smlouvy mezi SP Černý Most s. r. o. a podnájemcem na užívání bytu č. 15 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020

T: 3. 4. 2020
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Bc. Michal Prager, MBA
Na vědomí: OSVZ, SP Černý Most s.r.o., podnájemce