Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


35. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 30. 3. 2020


č. 170/RMČ/2020


k návrhu na jmenování interní auditorky městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. o d v o l á v á


z funkce auditorky městské části Praha 14 vedoucí oddělení interního auditu Ing. Kateřinu Abou Chahine ke dni 30. 3. 2020


II. j m e n u j e


Mgr. Renátu Gombíkovou do funkce interní auditorky městské části Praha 14 s platností od 1. 4. 2020


III. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit realizaci tohoto usnesení

T: 1. 4. 2020

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT-PO, vedoucí odborů