Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


35. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 30. 3. 2020


č. 171/RMČ/2020


k návrhu na přerušení odpisování dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2019Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s přerušením odpisování dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2019 u budov dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit přerušení odpisování dlouhodobého hmotného majetku u výše jmenovaných budov pro rok 2019

T: 31. 3. 2020

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ