Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


35. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 30. 3. 2020


č. 174/RMČ/2020


k návrhu na dodávku elektrického varného kotle pro kuchyň Z© VybíralovaRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


objednání "dodávky elektrického varného kotle pro kuchyň Z© Vybíralova" mimo reľim interní směrnice QS 74-01 "Zadávání veřejných zakázek"


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit odeslání objednávky "na dodávku elektrického varného kotle pro kuchyň Z© Vybíralova" mimo reľim interní směrnice QS 74-01 "Zadávání veřejných zakázek"


T: 13. 4. 2020
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OI, OŘE©, Z© Vybíralova