Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


35. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 30. 3. 2020


č. 180/RMČ/2020


k návrhu na uzavření smlouvy o zajištění podpory provozu počítačového systému GINIS MČ14 mezi městskou částí Praha 14 a společností GORDIC spol. s r.o., IČO: 47903783Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření smlouvy o zajištění podpory provozu počítačového systému GINIS MČ14 mezi městskou částí Praha 14 a společností GORDIC spol. s r.o., IČO: 47903783, se sídlem Erbenova 4, 586 01 Jihlava, dle přílohy č. 1 usnesení, mimo režim interní směrnice QS 74-01 "Zadávání veřejných zakázek"


II. u k l á d á

Jaromíru Krátkému, členu Rady městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o zajištění podpory provozu počítačového systému GINIS MČ14 mezi městskou částí Praha 14 a společností GORDIC spol. s r.o., IČO: 47903783, se sídlem Erbenova 4, 586 01 Jihlava, dle přílohy č. 1 usnesení

T: 15. 4. 2020


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jaromír Krátký
člen Rady městské části Praha 14Provede: Jaromír Krátký
Na vědomí: OIKT, OŘEŠ, OPKČ