Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


35. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 30. 3. 2020


č. 182/RMČ/2020

k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k přeložce

plynárenského zařízení vynucené odstraněním současného a vybudováním

nového mostu přes Rokytku k pozemku parc. č. 2824, k. ú. Kyje z vlastnictví

hl. m. PrahyRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením trojstranné smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky plynárenského zařízení do pozemku parc. č. 2824 v k. ú. Kyje, s odborem ochrany prostředí MHMP a se společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., IČ 27403505


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření trojstranné smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky plynárenského zařízení do pozemku parc. č. 2824 v k. ú. Kyje, s odborem ochrany prostředí MHMP a se společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., IČ 27403505


T: 15. 5. 2020


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OI