Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 5. 2020


č. 268/RMČ/2020


k předložení projektové žádosti "Komunitní centrum Kardašovská III" ve výzvě č. 47 "Podpora komunitního života" v rámci Operačního programu - Praha pól růstu ČRRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s podáním projektové žádosti o podporu na realizaci projektu "Komunitní centrum Kardašovská III" ve výzvě č. 47 "Podpora komunitního života" v rámci OP PPR


2. se spolufinancováním způsobilých výdajů projektu "Komunitní centrum Kardašovská III" z rozpočtu MČ Praha 14 ve výši 5% a s financováním nezpůsobilých výdajů tohoto projektu

II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit včasné podání žádosti o podporu na realizaci uvedeného projektu prostřednictvím portálu IS KP14+

T: 18. 6. 2020

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OEF, OŘEŠ