Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2020


č. 783/RMČ/2020


k návrhu na jmenování člena Komise bezpečnostní a prevence

patologických jevůRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


rezignaci npor. Bc. Miroslava Nováka k 31. 12. 2019 na post člena Komise bezpečnostní a prevence patologických jevů


II. j m e n u j e


npor. Bc. Josefa Šlápka, vedoucího oddělení Policie České republiky - Obvodní ředitelství Praha III, Místní oddělení Kyje, členem Komise bezpečnostní a prevence patologických jevů


III. u k l á d á

Jaromíru Krátkému, členu Rady městské části Praha 14


informovat člena komise o jeho jmenování

T: ihnedMgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jaromír Krátký
člen Rady městské části Praha 14Provede: Jaromír Krátký
Na vědomí: KS, KT, tajemník komise