Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2020


č. 786/RMČ/2020


k návrhu na 24. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


24. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020 - dle přílohy


schválený rozpočet

příjmy 318.858,50 tis. Kč

výdaje 518.702,20 tis. Kč

financování 199.843,70 tis. Kč


rozpočet po 23. rozpočtovém opatření ke dni 30. 11. 2020

příjmy 578.732,30 tis. Kč

výdaje 904.537,80 tis. Kč

financování 325.805,50 tis. Kč


rozpočet po 24. rozpočtovém opatření ke dni 16. 12. 2020

příjmy 576.640,10 tis. Kč

výdaje 901.073,70 tis. Kč

financování 324.433,60 tis. Kč

II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 3/2021
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14


Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ