Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2020


č. 789/RMČ/2020


k revokaci usnesení č. 759/RMČ/2020 ze dne 7. 12. 2020 a uzavření dohod o provedení práce mezi ředitelkami mateřských škol jako zaměstnanci a mateřskými školami jako zaměstnavateli v rámci projektu "Podpora integrace cizinců v městské části Praha 14 v roce 2021" a projektu "Šablony II."Rada městské části Praha 14


I. r e v o k u j e


usnesení č. 759/RMČ/2020 ze dne 7. 12. 2020


II. s c h v a l u j e

  1. uzavření dvou dohod o provedení práce mezi ředitelkou Mateřské školy Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115, příspěvková organizace, Mgr. Andreou Benešovou a Mateřskou školou Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (pouze v tiskové podobě)
  2. uzavření dohody o provedení práce mezi ředitelkou Mateřské školy Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874, Bc. Jitkou Kuchařovou a Mateřskou školou Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení (pouze v tiskové podobě)
  3. uzavření dohody o provedení práce mezi ředitelkou Mateřské školy Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766, Bc. Olgou Štěpánkovou a Mateřskou školou Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení (pouze v tiskové podobě)
  4. uzavření dohody o provedení práce mezi ředitelkou Mateřské školy Sluníčko Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005, Bc. Ivanou Jandovou a Mateřskou školou Sluníčko Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení (pouze v tiskové podobě)
  5. uzavření dohody o provedení práce mezi ředitelkou Mateřské školy , Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968, Bc. Ninou Vatolinovou a Mateřskou školou , Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968, dle přílohy č. 5 tohoto usnesení (pouze v tiskové podobě)
III. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14

zajistit uzavření dohod o provedení práce dle bodu II. tohoto usnesení


T: 31. 12. 2020
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OPKČ, OŘEŠ, KT, MŠ Paculova, MŠ Šebelova, MŠ Bobkova, MŠ Gen. Janouška, MŠ Vybíralova