Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2020


č. 792/RMČ/2020

k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí jednorázové investiční účelové

dotace na investiční náklady spojené s rekonstrukcí výtahu a bezbariérového

sociálního zázemí v objektu zdravotnického zařízení na adrese Kpt. Stránského

č. p. 999/5, k. ú. Černý MostRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí jednorázové investiční účelové dotace na investiční náklady spojené s rekonstrukcí výtahu a bezbariérového sociálního zázemí v objektu zdravotnického zařízení na adrese Kpt. Stránského č. p. 999/5, k. ú. Černý Most


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí jednorázové investiční účelové dotace na investiční náklady spojené s rekonstrukcí výtahu a bezbariérového sociálního zázemí v objektu zdravotnického zařízení na adrese Kpt. Stránského č. p. 999/5, k. ú. Černý Most

T: ihned


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ