Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2020


č. 794/RMČ/2020

k uzavření dodatku č. 2 k SoD č.j. 0643/2020/OI/1050 na stavební práce "Most Za Rokytkou - levé předmostí (ul. Hodějovská)"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 2 k SoD č.j. 0643/2020/OI/1050 na stavební práce "Most Za Rokytkou - levé předmostí (ul. Hodějovská)"


II. u k l á d á

Ing. Petru Hukalovi, DiS., místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 2 k SoD č.j. 0643/2020/OI/1050 na stavební práce "Most Za Rokytkou - levé předmostí (ul. Hodějovská)"

T: 30. 12. 2020
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Petr Hukal, DiS.
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Petr Hukal, DiS.
Na vědomí: OI, OŘEŠ