Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2020


č. 796/RMČ/2020

k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky

"Dodávka notebooků včetně kompletního příslušenství"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


protokol o jednání hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Dodávka notebooků včetně kompletního příslušenství"


II. r o z h o d l a


o výběru dodavatele COMPUTER HELP, spol. s r.o., IČO: 496 17 320 se sídlem Blanická 553/16, 120 00 Praha 2, se kterým bude uzavřena smlouva


III. u k l á d á

Jaromíru Krátkému, členu Rady městské části Praha 14


zajistit veškerá právní jednání související s ukončením zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Dodávka notebooků včetně kompletního příslušenství"

T: 22. 12. 2020Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jaromír Krátký
člen Rady městské části Praha 14Provede: Jaromír Krátký
Na vědomí: OIKT, OŘEŠ, OPKČ