Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2020


č. 797/RMČ/2020

k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Dodávka páskové knihovny a serverových technologií"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


protokol o jednání hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Dodávka páskové knihovny a serverových technologií"


II. r o z h o d l a


o výběru dodavatele Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o., IČO: 00176150, se sídlem Žarošická 4395/13, Židenice, 628 00 Brno, se kterým bude uzavřena smlouva


III. u k l á d á

Jaromíru Krátkému, členu Rady městské části Praha 14


zajistit veškerá právní jednání související s ukončením zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Dodávka páskové knihovny a serverových technologií"

T: 22. 12. 2020


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jaromír Krátký
člen Rady městské části Praha 14Provede: Jaromír Krátký
Na vědomí: OIKT, OŘEŠ, OPKČ