Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2020


č. 798/RMČ/2020


k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Stavební úpravy objektu zdravotního střediska Kapitána Stránského čp. 999, Praha 14"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


vypsání výběrového řízení na zajištění realizace stavebních úprav objektu zdravotního střediska Kapitána Stránského 999, Praha 14 za podmínek stanovených zadávací dokumentací veřejné zakázky s názvem " Stavební úpravy objektu zdravotního střediska Kapitána Stránského čp. 999, Praha 14" , dle příloh tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit vypsání výběrového řízení na zajištění realizace stavebních úprav objektu zdravotního střediska Kapitána Stránského 999, Praha 14 za podmínek stanovených zadávací dokumentací veřejné zakázky s názvem " Stavební úpravy objektu zdravotního střediska Kapitána Stránského čp. 999, Praha 14 ", dle příloh tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: ihned


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14
Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP-14, a.s., KS