Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2020


č. 804/RMČ/2020


k přehledu podnájemců - Poliklinika PARNÍKRada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


přehled podnájemních vztahů uzavřených k nebytovým prostorům v Poliklinice PARNÍK a uvedených v příloze č. 1 k tomuto usneseníMgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14
Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s.